Höstens torrsättningsdagar 2017

Sjösättningen startar 07.45 och då skall alla dagens deltagare vara incheckade.

  • Lördag 7 oktober
  • Söndag 8 oktober
  • Lördag 14 oktober
  • Söndag 15 oktober
  • Lördag 21 oktober
  • Lördag 28 oktober

Städning av varvsområdet sker på tisdagen den 7 november 2017.

Bomupptagning äger rum lördagen den 11 november 2017.

Avtal

Vid torrsättning måste avtal, för nya medlemmar, tas med för att båtarna skall tas upp på land. Avtalet skickades ut i ihop med avi för inbetalning.

Avtalet finns här om du behöver skriva ut det igen (pdf).

Bomupptagning:

Datum meddelas senare.

För upptagning gäller:

Båtbockar skall vara försedda med lätt justerbara stöttor. Varken sågning och/eller spikning får förekomma under torrsättningsarbetet.

Kom ihåg att märka Din båt med namn och telefonnummer. Vid sjö- och torrsättning ska kvitton på betalda medlems- och försäkringsavgifter uppvisas.

Observera! Om du inte kan uppvisa klara papper äger varvsfunktionär rätt att neka upptagning.

MAXIMALA VÄRDEN FÖR BÅTAR SOM KAN HANTERAS PÅ VÅRA BÅTVAGNAR

Styrelsen vill även informera om de maximala värden för båtar som kan hanteras med våra båtvagnar.

Längd: 10.00 m
Bredd: 3.50 m
Vikt: 4.50 ton