Som jourvakt och medlem i Sundbybergs Båtklubb har du möjlighet att tjäna en extra peng. Jourvakter behövs för att kunna täcka de eventuella luckor som blir vid förhinder och sjukdomar. Jourvakterna kontaktas av de medlemmar som av olika skäl inte kan fullgöra sin nattvaktsplikt. Det är också dessa medlemmar som ersätter jourvakten.

Om du är intresserad att finnas till hands som jourvakt antecknar du dig på jourvaktslistan som finns i vakttornet.