Namn: *

Adress: *

E-postadress: *

Tel nr: *

Båtplatsnr: *

Båtens namn och reg.nr: *

Jag vill frånsäga mig min båtplats helt fr.o.m:

Jag vill kvarstå som medlem: *
Ja
Nej