Då börjar årets säsong lida mot sitt slut och torrsättningarna ta sin början. Under oktober månad kommer alla båtar att torrsättas.

Vi vill passa på att påminna alla båtägare om att se över sitt uppställningsmaterial i god tid före det aktuella torrsättningstillfället.

Höstens torrsättningsdagar 2010

Lördag 2 oktober
Lördag 9 oktober
Lördag 16 oktober
Lördag 23 oktober
Söndag 24 oktober
Lördag 30 oktober

Städning och bomupptagning efter torrsättning:
Lördag 13/11 Kl 09.00

För upptagning gäller:

Båtbockar skall vara försedda med lätt justerbara stöttor. Varken sågning och/eller spikning får förekomma under torrsättningsarbetet.

Kom ihåg att märka Din båt med namn och telefonnummer. Vid sjö- och torrsättning ska kvitton på betalda medlems- och försäkringsavgifter uppvisas.
Observera! Om du inte kan uppvisa klara papper äger varvsfunktionär rätt att neka upptagning.

MAXMALA VÄRDEN FÖR BÅTAR SOM KAN HANTERAS PÅ VÅRA BÅTVAGNAR
Styrelsen vill även informera om de maximala värden för båtar som kan hanteras med våra båtvagnar.

Längd: 10.00 m
Bredd: 3.50 m
Vikt: 4.50 ton