Magnus Eklund

Suppleant, Medlemskommunikation, Kontaktperson till Askskärs-, Kolfats- samt Klubbhusgruppen