Styrelsen har i en förnyad kontakt med NCC, Magnus Kajander erhållit följande information;

Den grynna som legat 1-2 meter öster om Bällsta bro – och som några tyvärr fått känna på – är nu genom NCC:s försorg borttagen.

Vidare konstateras att någon sänkning av brons seglingsbara höjd inte är aktuell.

Den seglingsbara bredden vid passage under bron på grund av de nya brofästena kommer bara att minskas marginellt.