Tyvärr har vi åter drabbats av stölder i och från våra båtar på varvsområdet. Styrelsen uppmanar därför samtliga båtägare att kontrollera sina båtar och göra erfoderliga stöldanmälningar om något blivit stulet. Samtidigt påminner vi åter om att alla båtägare själva bör tömma sin båtar på stöldbegärlig materiel samt begärliga motorer. Tänk på att ju fler stölder som begås desto mer påverkar det våra försäkringspremier.