I år kommer det inte att skickas ut listor med gällande nattvaktspass.

Den nattvakt du/ni har blivit tilldelad kommer att anges på årsavgiftens inbetalningskort.

Som vanligt kommer det att finnas en nattvaktspärm i vaktlokalen, där eventuella ändringar kan göras.

Dan Persson, vaktchef