Här kommer information om öppning av Askis samt Kolfatet, se bifogad PDF.