Meddelande från Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen

Ett oljeutsläpp har upptäckts i Bällstaviken. Kustbevakningen och brandförsvaret har tidigare under dagen lagt ut länsar för att begränsa utsläppet.

Sundbybergs stad arbetar nu för att få bort oljan och behöver därför lägga ytterligare länsar i höjd med Riksbyggens sista hus sett från Bällsta Bro nu under kvällen.

Vi publicerar ny information på www.sundbyberg.se