Årsmötet som nu avhållits i SBK resulterade i en ny styrelse. De nya styrelseledamöterna kommer inom kort att presenteras på styrelsesidan under knappen organisation.

Den nya styrelsen ser fram emot att tillsammans med alla gamla och nya medlemmar, i bästa samförstånd föra utvecklingen i SBK – som om fem år firar 100 års-jubileum – framåt. Vi vill också genom lyhördhet tillvarata de intressen och önskemål som ett modernt båtliv ger till möjligheter för rekreation, upplevelser och umgänge.