Sommaren 2020

Våra klubbholmar öppnar vanligtvis i mitten av maj. Information om när respektive holme öppnas 2020 kommer publiceras här. Vi arbetar både lördag och söndag Klubben fixar mat och dryck under arbetsdagarna så det är...