Nu är det dags att boka in dina nattvaktspass inför säsongen 2020!

När kan jag boka?
Systemet öppnas 6:e januari kl 00:00 och ligger öppet fram till den 9:e mars 23:59.
Vart bokar jag?
I BAS.
Vem bokar och hur många pass?
Alla medlemmar som står på kontraktet för bryggplats bokar minst två pass, funktionärer har skyldighet att utföra endast ett pass. Kanotmedlemmar utför ett pass
Undantagna från nattvakt är styrelseledamöter, revisorer samt hedersmedlemmar
Bokar du så kallad familjevakt krävs att båda är medlem i klubben.

Vad kan ett nattvaktspass innebära?

Vad händer om jag missat att boka pass?
De som väljer att inte boka sig själv i schemat kommer att bokas in av vaktchefen på de kvarvarande tiderna. Om så krävs kommer vaktchefen att boka in dig på tre pass för de som väljer att inte boka sina pass själva. Det du som har ansvaret för att ditt pass blir genomfört.

Vad händer om något oförutsett sker och jag inte kan gå mitt pass?
Visar det sig att du inte själv kan utföra ditt pass är det du själv som ansvarar för att kalla in jourvakt och ekonomiskt ersätta densamme. Lista på jourvakter kommer finna på hemsidan.

Behöver du hjälp med att boka dina pass eller har funderingar kring nattvakten?
Ta då kontakt med mig på telefon eller mail så hjälper jag till.

Bertil / Vaktchef i SBK 
070 – 751 51 66
bertil.i@mail.se