Du som är medlem inbjuds till informationsmöte inför höstens
torrsättningar.

Torsdag den 27 september kl 17.30 till 19.00 i klubbstugan.