Förändringar av båtplatser.

Vi kommer löpande att behöva göra många förändringar av båtplatser under de närmaste veckorna. Detta är ett omfattande jobb som kommer att beröra många medlemmar. Den plats man haft tidigare år och även fått tilldelad just nu kan med andra ord behöva bytas.

Detta är på grund av att många medlemmar bytt till större båtar och därför behöver vi göra förändringar.

De båtar som är sjösatta och behöver byta plats kommer vi att kontakta, i övrigt kommer platslista att finnas tillgänglig vid sjösättningarna.

Vi jobbar löpande för att på bästa sätt fylla alla platser och även få plats med nya medlemmar.

Hamnkaptenerna och styrelsen hoppas på allas förståelse för att vi alla ska få en bättre planering.

På torsdagskvällar finns våra hamnkaptener på plats nere vid klubbhuset.