Mätning av båtar 
Mätning utav de allra flesta båtarna i klubben har genomförts utav Happyboat. Alla båtägare kommer att få reda på sitt resultat genom ett mejl som kommer att skickas till varje båtägaren. Därför är det av stor vikt att den e-postadress du uppgett i BAS stämmer i annat fall behöver du gå in i BAS och uppdaterat din e-postadress/kontaktuppgifter.
Utskicket beräknas göras innan jul.
Rapport Sundbyberg BK

När du fått redan på resultatet av mätningen, ber vi dig att du kommer tänka på följande!
-Måla inte båtbotten med någon färg över huvud taget.
-Det finns ingen giftfri båtbottenfärg ute på marknaden.
-Förorena inte marken!
-Du kommer att kunna sjösätta din båt våren 2020.

Informationen om båtbottenfärg kommer att finnas löpande på denna sida.