Vi behöver fler jourvakter, om du är intresserad kan du skriva ditt namn och telefonnummer på jourlistan som sitter i nattvaktspärmen i vaktlokalen.

Du kan också ringa Dan Persson, 0708-444707, så skriver han in ditt namn i listan.