Vi skulle behöva några som kan tänka sig att ställa upp som journattvakter kommande säsong 2012. Det innebär att man med kort varsel kan komma ner till båtklubben och gå nattvakt.

Kontakta
Kenneth Johannisson
0709-861554
kenneth.johannisson@bredband.net