Sundbybergs Båtklubb är med sin snart 95-åriga historia en av Mälardalens äldsta och definitivt Sundbybergs äldsta båtklubb. Klubben har ett mycket attraktivt och trevligt läge i Bällstaåns utlopp.

Nya bostadsområden växer upp i och omkring klubbens omedelbara närhet, vilket kan medföra förändrade förutsättningar för båtklubbens framtid.

Inom styrelsen råder sedan en tid olika uppfattningar angående utformningen av klubbens verksamhet. De motstridiga åsikterna har tyvärr inte kunnat förenas i ett gemensamt och handlingskraftigt arbetssätt.

För att överbrygga motsättningarna har styrelsens ledning – på revisorernas uppdrag – övertagits av en interim styrelse. Dess arbetsuppgift är att fram till kommande årsmöte leda och utveckla klubbens verksamhet.

Den interima styrelsen leds av Ann Wahlgren och Christer Permerin som nu tillsammans med valberedningen söker ett antal personer till olika befattningar inom styrelsen i Sundbybergs Båtklubb. Är du intresserad kan du ta kontakt med Ann Wahlgren som har telefon 073-660 43 40 eller Christer Permerin som har telefon 070-735 14 19. Du kan även kontakta valberedningen.