Klubben kommer inte att stå för något arrangemang på Askskären i midsommar. Det är naturligtvis fritt fram för egna initiativ bland medlemmarna.

/Styrelsen