Som traditionen bjuder träffas vi under en helg på klubbholmarna för
att vintersäkra och reparera det som behövs av utrustningen inför
kommande säsong.

För mer information se bilaga.