Styrelsen har fått ett antal frågor kring de nya avgifter och vill med bifogat dokument förtydliga avsikten.

/Styrelsen