Vi vill veta vad du tycker.

Sen många år har klubben haft kräftskiva på Askskären (vår klubbholme i Mälaren) i augusti. Det är ett ganska omfattande arrangemang vad gäller planering, genomförande och kostnad.

Tyvärr har uppslutningen de senaste åren inte varit den allra bästa.

Festkommittén har därför börjat titta på lite andra alternativ och arrangemang för kräftskivan.

Vi vill därför veta vad du tycker.

Den första frågan är om vi skall fortsätta med kräftskivan ute på Askskären? Vi kanske skall flytta den till varvet i Bällsta? Eller är det kanske så att det är dags att ta paus från kräftskivefirande i klubbens regi?
Till höger på sidan kan du rösta om dessa 3 förslag.

Samtidigt är Festkommittén lyhörd för vad just du tycker. Du kanske har roliga idéer eller förslag som kan göra att kräftskivan utvecklas och blir mer välbesökt. Trots allt är det ju så att det är deltagarna som gör festen.
Du är varmt välkommen att maila dina tankar och/eller förslag till vår Festmästare som därefter kan göra en sammanställning som kan bidra till förutsättningarna för framtida arrangemang.

Tack för din medverkan!