Sundbybergs Båtklubbs medlemmar kallas till extra årsmöte samt vårmöte torsdagen 20 maj kl 18.00 vilket beslutades på ordinarie årsmöte. Mötet hålls i klubbhuset.

Välkomna!