Efter skapandet av klubbens nuvarande hemsida och efter skötsel av densamma under ett antal år, lämnar vi nu över ansvaret för hemsidan till Göran Larsson som är ny IT- och webansvarig.

Det har varit trevliga år där vi mottagit mycket positiva kommentarer för hemsidan, dess bilder och texter.

Så ett stort tack till alla medlemmar i SBK och med hopp om en tidig islossning, hälsar

Andreas Tiljander och Stephan Wirdahl