Om du har för avsikt att byta båt och det påverkar storleken på din bryggplats ska du kontakta hamnkaptenen i god tid före båtbytet sker.

Vi försöker givetvis att tillgodose eventuellt byte av plats, men det är inget som vi kan garantera.

Det är helt och hållet tillgången på lediga platser av aktuell storlek som styr. Finns ingen ledig plats som passar den båt du skall byta till kan det innebära att du inte kan ligga i klubben innan det blir en plats ledig.

Detta gäller alla storlekar på båtar men främst om du byter till större.

För mer information, kontakta: hamnkapten@sundbybergsbatklubb.se