Jourvakt 2011

Vi behöver fler jourvakter, om du är intresserad kan du skriva ditt namn och telefonnummer på jourlistan som sitter i nattvaktspärmen i vaktlokalen. Du kan också ringa Dan Persson, 0708-444707, så skriver han in...

Schema nattvakt 2011

I år kommer det inte att skickas ut listor med gällande nattvaktspass. Den nattvakt du/ni har blivit tilldelad kommer att anges på årsavgiftens inbetalningskort. Som vanligt kommer det att finnas en nattvaktspärm i vaktlokalen,...