Som medlemmar i en ideell förening är årsstämman det forum där vi använder vår rösträtt till att ange färdriktningen åt styrelsen.

Ni bör därför notera torsdagen den 22 februari kl 19.00 i klubbhuset.

Därutöver samlar vi alla nu kraft inför den stundande vårrustningen, sjösättningen och alla härliga turer med våra båtar.