Vi passar samtidigt på att nämna följande viktiga datum:

  • Fredagen den 12 januari 2018 skall motioner till årsstämman 2018 vara styrelsen till handa. Mailas till info (at) sundbybergsbatklubb.se
  • Lördagen den 27 januari 2018 håller vi årsfest i klubben. Som medlem har du fått inbjudan.
  • Torsdagen den 22 februari 2018 kl 19.00, äger årsstämman rum i klubbhuset. Som medlem i klubben är det där du är med och beslutar i viktiga frågor.