Torsdagen den 30 november kl 19.00 håller styrelsen ett medlemsmöte i Klubbhuset, för att återigen gå igenom vad som ligger framför oss, när Arrendeavtalet med Sundbybergs Stad löper ut i januari 2019 och ersätts av ett Intentionsavtal/Avtal om allmän nyttjanderätt.

Informationen jämte inbjudan till Medlemsmötet, kommunicerades första gången i medlemsinformation den 4 november 2017.

/ Styrelsen i Sundbybergs Båtklubb
(enligt uppdrag, Magnus Eklund)