Har du ännu inte besökt Askskären får du nu ett lysande tillfälle! Denna pärla i Mälaren som är mycket uppskattad av såväl vuxna som barn.

Ön ligger rakt söderut, 4 distansminuter, från Kungsängen, vilket betyder ca. 14,5 distansminuter från Sundbyberg, i nordvästlig riktning. Positionen på GPS’en lyder Latitud 59 grader 25,4 minuter Nord och Longitud 17 grader 43,6 minuter Ost.

En klubbholme är som ett sommarställe på land – man behöver stänga till det för vintern för att vi skall kunna öppna upp och använda det även nästa år.

För dej som är ny klubbmedlem är detta ett mycket bra tillfälle att lära känna klubbens medlemmar och vår verksamhet. Många ser Klubbholmarna som en av klubbens mest värdefulla tillgångar. Räkna med en del arbete – där klubben bjuder på lunch och middag på lördagen.

Anmäl dig här!

Alla är hjärtligt välkomna, gammal som ung!