Styrelsen

Ann Wahlgren Ordförande Har varit medlem i båtklubben sedan cirka 20 år tillbaka och under de senaste nio åren varit ordförande. Jag bor i Sundbyberg sedan många år och trivs utmärkt med småstaden som...

Funktionärer

Är Du intresserad av något uppdrag, kontakta valberedningen: Jesper Eronn Gregory Apostolakis Mychéle Östman Här presenteras SBK:s funktionärer 2017 (pdf).

Året i SBK

Vår båtklubbs verksamhet bygger på att vi, alla medlemmar med förenade krafter hjälps åt att driva verksamheten inom klubben samtidigt som vi vill ha trevligt tillsammans. Vi har därför sammanställt lite information till dig...

Historik

SBK är en av Mälardalens äldsta och definitivt Sundbybergs äldsta båtklubb. Äldre än Sundbybergs Stad. Ett antal båtintresserade människor träffades den 26 september 1915 för att grunda klubben. Citerat direkt ur det förda protokollet punkt...

Ordningsregler

Version: 2016 A – Inledning 1 Allmänt Klubben är en allmän nyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat-...

Stadgar

Stadgar för Sundbybergs Båtklubb SBK Klubben bildades 1915 och har sin hemort i Sundbyberg. Reviderade: 17 februari 2011 § 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja...