Hej
En liten påminnelse inför kommande torrsättningar på V1 och på V2.
Se till att ni har en bra namnskylt (ex vis aluminiumskylt) med telefon-nummer som ni fäster på bock /trailer när båten är på land. Det är av största vikt att båtägare snabbt kan kontaktas då ibland väder o vind kan ställa till det.
Ansvarig slipbas kommer att kontrollera vid upptagningen.

Med Bästa Hälsningar
Jan Ekström
Varvschef