Styrelsemedlemmar tillgängliga under sommaren:

  • V 25 – Jarl Åkerlund 070 – 377 04 17
  • V 26 – Jarl Åkerlund 070 – 377 04 17
  • V 27 – Jan Ekström 070-272 49 22
  • V 28 – Per Hållander 070 – 391 22 55
  • V 29 – Lena Melander Eklöf 070-416 29 37
  • V 30 – Anders Lennerdahl 073 – 236 50 55
  • V 31 – Björn H Jonsson 073 – 350 88 55