Styrelsemedlemmar tillgängliga under sommaren:

  • V 25 – Mathz Ångman 072 – 574 77 60
  • V 26 – Jan Ekström 070-272 49 22
  • V 27 – Per Hållander 070 – 391 22 55
  • V 28 – Magnus Eklund 070-729 00 12
  • V 29 – Jarl Åkerlund 070 – 377 04 17
  • V 30 – Anders Lennerdahl 073 – 236 50 55
  • V 31 – Mikkel Flaeköy 072 – 080 82 38