Även om det inte blev något båtkörkort för några år sedan så är Sjölagen mycket tydlig på fritidsskepparens ansvar.

Styrelsen markerar nu SBKs syn på navigationskunskap, sjövett och klubbgemenskap.

* är du ny som båtägare?
* har du ett gammalt Förarintyg, men känner att du
behöver repetera dina kunskaper?
* är du medföljande på båten, men inser att det vore
bra att kunna lite grann själv också?
* har du ett Förarintyg och lite erfarenhet, men vill
spänna bågen lite till – då är nog ett Kustskepparintyg
något för dej!?
* har du kompisar eller bekanta som också är intresserade eller vill
barnen låna båten?

 

Då kan detta vara intressant för dej!

* navigation; sjökortets arkitektur, funktion och besticken
* praktiskt tankesätt när du väl kommer ut på sjön
* hur kan jag komplettera med elektroniska hjälpmedel?
* lagar och förordningar som gäller för oss fritidsskeppare
* sjövett och samtal om bra förhållningsregler ombord
* hur lär jag mej bäst praktiskt båtsmansskap?
* miljö, natur och Allemansrätt

Detta är ett litet urval av de relevanta resonemang vi går igenom under en weekend i klubbhuset. Diskussionerna ingår i Förarintygs- och Kustskepparkursen, som helt följer NFBs riktlinjer. Vi avslutar kursen med ett möte med en av NFBs examinatorer, där ni kan få sigil till blå Intygsboken.
Du kan genomföra båtpraktiken i anslutning till kursen, tillsammans med en mycket erfaren skeppare.

Förarintyg:
Lördagen och söndagen 20-21 januari 2018.
Onsdagen den (xx) februari kl. 18.00
arrangerar vi en examination med en NFB examinator. Datum kommuniceras senare!
Senaste ordinarie dag för anmälan är söndagen den 14 januari 2018 (om du inte tänkte ge bort kursen i julklapp)

Kustskepparintyg:
Lördagen och söndagen 17-18 februari 2018.
Onsdagen den (xx) mars kl. 18.00
arrangerar vi en examination med en NFB examinator. Datum kommuniceras senare!
Senaste ordinarie dag för anmälan är söndagen den 11 februari 2018 (om du inte tänkte ge bort kursen i julklapp)

Samtliga aktiviteter äger rum i klubbhuset och kursdagarna arbetar vi mellan kl. 10 och 17.

Du anmäler dej enklast via mail: magnus.eklund62@gmail.com

Senast söndagen den 10 december 2017 behöver jag ha din anmälan för att kunna returnera en Julklappsanpassad bekräftelse i tid, som du kan ge bort i present!

 

Pris per kurs 2.500kr per person, 15% rabatt inkl. material

Väljer du att gå båda kurserna får du ett specialpris på 4.500 kronor per person, 20% rabatt, inkl. material

Kostnader för examination och båtpraktik tillkommer.
Om kursledaren: Undertecknad har en yrkesmässig nautisk kompetens (Fartygsbefäl klass VIII, Maskinbefäl klass VIII, Yrkesmässigt högfartscertifikat) och arbetar som navigationslärare för fritidsskeppare sedan 10 år.
Totalt har jag skickat ca. 600 elever (Förarintyg) och ca. 220 elever (Kustskepparintyg) till examination och resultatet blir som regel mycket bra. På kursutvärderingen är +7,5 poäng på en 8-gradig skala inte ovanligt för Förarintygskurserna.
Familjen är medlemmar i klubben sedan 15år och med vår Rospiggen 28 är vi ute mycket under säsongen. Jag är dessutom funktionär i klubben och har provat flera olika befattningar; ex Valberedningen, Klubbhusgruppen, Holmchef på Askskären och just nu Suppleant i styrelsen.

Anmärkningar:
* NFB betyder Nämnden för Båtlivsutbildning – du läser
mer på www.nfb.a.se
* Under vintern de senaste åren har vi genomfört liknande
kurser. Referensdeltagare finns således.

 

Välkommen med din anmälan!!

Magnus Eklund
Navigationslärare

magnus.eklund62@gmail.com
070-729 00 12