Glad sommar!

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin och säker båtsommar 2017! Ni visste kanske att vi i styrelsen har vars sin jourvecka, där vi bl.a. går rond på klubbområdet. Ser du något som verkar oregelmässigt...